Friday, 2 August 2019

krabben/crabs

Tijdens deze survey vangen we vaak krabben. Meestal hebben we de soorten in de voorgaande jaren ook wel gevangen, maar dit jaar hadden we al aan het begin van de survey een bijzonderheid: op ongeveer 52˚25'NB, 3˚20'OL vingen we vier exemplaren van de ovaalronde krab (Atelecyclus undecimdentatus). Deze soort wordt niet heel vaak gemeld in het Nederlandse deel van de Noordzee.
Aangezien het even duurde voordat we ze gingen tellen lagen ze gezamenlijk bellen te blazen.

During this survey we catch many crab species. Often we've also caught the species in the years before, and mostly we catch common species. This year, we managed to catch four specimens of Atelecyclus undecimdentatus in one haul, at approx. 52˚25'N, 3˚20'E. As it took a while before we were able to count and weigh them, two of them started making bubbles together.De dag erna vingen we een verwante soort: de cirkelronde krab (Atelecyclus rotundatus). Deze krab heeft een ronder schild dan die hierboven maar het is wel duidelijk dat ze tot dezelfde familie behoren.

The day after we caught another Atelecyclus species: A. rotundatus (round crab). This species has a more circular carapax than the species above, but it is clear that both species belong to the same family.


No comments:

Post a Comment