Friday, 23 August 2019

Mogen wij u voorstellen...krabben/May we introduce....crabs

In eerdere blogs (2 aug, 14 aug) zijn al een paar soorten krabben voorbij gekomen. We vinden er nog veel meer. Voor iedereen die denkt 'een krab is toch gewoon een krab' of voor iedereen die nieuwsgierig is welke krabbensoorten we regelmatig tegenkomen bij deze een overzichtsfoto waarin de diversiteit in de vorm van de rugschilden, scharen en achterpoten te zien is.
Links: twee soorten zwemkrabben, beide met peddelvormige laatste poten. De bovenste heeft daaraan blauwe uiteinden (blauwpootzwemkrab Liocarcinus depurator), de onderste (gewone zwemkrab Liocarcinus holsatus) heeft dat niet.
Middenboven: hoekige krab (Goneplax rhomboides) met een hoekig rugschild en enorm lange schaarpoten.
Middenonder: helmkrab (Corystes cassivelaunus) met een helmvorming rugschild en lange schaarpoten. De schaarpoten van mannetjes worden bij deze soort veel langer dan die van de vrouwtjes.
Rechtsboven: heremietkreeft (Pagurus bernhardus). Heremietkreeften hebben een zacht achterlijf en kruipen daarom in lege schelpen. Wanneer ze daar uit groeien dan gaan ze op zoek naar een groter huis.
Rechtsonder: Noordzeekrab (Cancer pagurus), een kleintje nog. Het rugschild van deze soort kan wel 20 cm breed worden.
In two of the previous blogs (2 Aug14 Aug) we've already mentioned some crab species. For everyone who thinks 'well, a crab is a crab, isn't it?' and for those who are interested in the variety of crab we catch during this survey, an overview of some different crab species. The main characteristics to distinguish crab species are the shape of the carapax, the last pair of legs and the arms with the claws.
Left: tow species of swimming crabs, with paddle-like last segments of the hind legs. The upper species, Liocarcinus depurator, has dark spots on the paddle. The lower species, L. holsatus, doesn't. 
Upper middle: angular crab (Goneplax rhomboides), a species easy to identify due to the shape of its carapax and its very long arms.
Lower middle: another long-armed species, masked crab (Corystes cassivelaunus), and a helmet-shaped carapax. The arms of the males are a lot longer than the females'.
Upper right: hermit crab Pagurus bernhardus. All hermit crab species have a soft abdomen, which they protect by living in shells. When they grow too big for it, they go in search for a bigger house to live in.
Lower right: edible crab (Cancer pagurus), a small specimen. The maximum carapax width of this species is approx. 20 cm. 

De soorten die we eerder lieten zien (zie ook foto's hieronder) hebben weer heel andere schildvormen en schaarpoten dan de soorten hierboven. Al met al is een krab dus niet altijd een krab, in elk geval voor ons niet. Want wij worden geacht de soorten te kunnen onderscheiden zodat we -naast de informatie die nodig is over de visbestanden- ook betrouwbare informatie kunnen verstrekken over de diversiteit van de rest van het leven op de zeebodem.

porceleinkrab//Pisidia longicornis
Cirkelronde krab//Round crab (Atlecykus rotundatus)
Ovaalronde krab//Atelecyclus undecimdentatus


So, apparently, not all crabs are just crabs. At least not to us. We have to be able to identify the species in order to be able to provide reliable information -on top of the information for fish stock assessment- on the biodiversity at the sea floor.


No comments:

Post a Comment