Tuesday, 20 August 2019

Roggen en DNA//Rays and DNA

We vangen veel verschillende soorten vis en andere beesten. Met name de enkele roggen die op de sorteerband voorbij kwamen, trokken veel bekijks. En dat is niet raar ook, want de meeste roggen hebben een prachtig vlekken patroon! We hebben tot nog toe gevlekte rog, stekelrog, sterrog en koekoeksrog (zie blog 3, ook wel grootoogrog genoemd)  gevangen. Van de roggen worden, in verband met DNA onderzoek, ook gegevens verzameld. We noteren de totale lengte, breedte, geslacht (man, vrouw, juveniele man of vrouw) en gewicht van elke rog. Als laatste nemen wij een klein stukje vin af op de staart, waar uiteindelijk de DNA test op zal worden verricht.
Onderscheiden van roggen is niet al te ingewikkeld en er is -met dank aan onze collega's in Vlaanderen- een helder overzicht van de verschillende soorten in de Noordzee en het Kanaal beschikbaar: https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/zoekkaart_roggen.pdf
gevlekte rog//spotted ray Raja montagui

detail gevlekte rog met het voornaamste kenmerk: vlekken lopen niet doro tot aan de rand van de vleugel//detail spotted ray with the main characteristic: spots not till end of disc
We catch many fish and zoobenthos species during this survey. Especially some of the rays got a lot of attention, which is not strange since these rays can have some beautiful patterns, thorns, spots etc.  Up until now we have seen spotted, thornback, starry and even one cuckoo ray (see blog 3). For DNA research we also gather data from rays. We make notes of the total length, dorsal width, maturity (male, female, juvenile) and the weight. Lastly we take a small piece of one of the tail fins. With that piece of fin they can do DNA tests.
Thanks to our Belgian colleagues clear documentation to distinguish rays is easily accessible: https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/zoekkaart_roggen.pdf
stekelrog//thornback ray Raja clavata

No comments:

Post a Comment