Friday, 16 August 2019

Sterren, sterren, sterren//Stars, stars, stars

De laatste trekken van de derde week van de BTS zijn achter de rug. En waar we dachten nog ‘even’ de laatste twee trekken te bemonsteren, viel dat goed tegen. De één na laatste trek zat vol met half geknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) die in duizenden voorbij kwamen (zie foto) . En bij de laatste trek zaten er zoveel grote zeesterren in dat één van de netten gescheurd was en de gehele last tot aan het dek toe vol zat! De sterren bleven maar komen en komen en komen.
We just finished the last few hauls of the third week of the BTS. We thought that these hauls would be easy to sort, we were so wrong..... The second-last haul contained thousands of Spisula subtruncata. And the box of the last haul was stuffed with big sea stars. One of our fishing nets had a rupture, because it had so many sea stars! And the kept coming and coming and coming.
heel veel zeesterren//lots of sea stars
Maar goed de laatste trekken zijn achter de rug, wat ook betekent dat het voor ons er helaas op zit. Wij hebben twee onwijs leuke weken gehad, waarin we veel hebben kunnen bemonsteren. Ook al waren de vangsten voor onze begrippen nogal ‘algemeen’ er zijn evengoed leuke soorten op de sorteerband voorbij gekomen. 
Anyway the last few hauls are done, which also means that our trip has come to an end. We had two great weeks of hard work and fun. And although the catches were quite common, we had some cool species.
heel veel strandschelpen//lots of Spisula subtruncata

Wij (Betty, Floor, Michiel, Romy, Tom en Yoeri) willen de bemanning van de Tridens bedanken voor al hun hulp en gezelligheid de afgelopen twee weken. Ook willen wij Bert en Orlando bedanken voor het super lekkere eten, het was om te smullen! Wij wensen de nieuwe ploeg veel succes de komende weken!
We (Betty, Floor, Michiel, Romy, Tom and Yoeri) like to thank the Tridens crew for their help and the good time we had during these two weeks. We also like to thank Bert and Orlando for the delicious food, it was finger licking good! Good luck to our colleagues the next few weeks.


No comments:

Post a Comment