Monday, 9 September 2013

Final week begins / Laatste week van start gegaan

In week 3 of the Tridens part of the BTS we we fished 20 stations (shown below highlighted in blue) with the 8m beam trawl. The sampling of the smaller organisms with the 2m net and boxcore was put on hold on thursday due to a long steam between stations which gave us less time for additional programmes. On Friday we hit our first bad weather and whilst it was still no problem for fishing with the 8m gear, we decided to skip the additional programmes with the 2m net and the boxcoring due to the higher swell.

In week 3 van het Tridens deel van de BTS hebben we weer 20 stations kunnen bevissen (zie plaatje) met het 8m tuig. De extra programma's voor de bemonstering van de bodemdieren met het 2m netje en de boxcore moesten we op donderdag uit tijdsnood en vrijdag door slecht weer overslaan. Het slechte weer op vrijdag was nog geen probleem voor het 8m tuig, maar voor het 2m netje wel om dat die veel lichter is. De golfhoogte was rond de 2m waardoor het moeilijk wordt een goed monster te nemen met de boxcore. 

 Our progress in week 3 highlighted in blue.


 The first bad weather hits, but luckily nothing too serious.
Het eerste slechte weer to nu toe, maar gelukkig nog geen problemen daardoor.
 

After a weekend stop in Sunderland, we left harbour again this morning just after sunrise. Week 4, our final week begins and we are confident we can complete the Tridens part of the BTS survey this week. RV Isis completed its 5- week part of the survey in the southern North Sea last week.

Na een weekeind stop in Sunderland zijn we vanochtend weer vertrokken naar het volgende station. Daarmee gaat onze 4de en laatste week van start en we zijn positief dat we het programma van de Tridens deze week kunnen afronden. De Isis heeft verleden week hun 5 weekse BTS reis in de zuidelijke Noordzee afgesloten.


Leaving Sunderland - week 4 begins.
Vertrek uit Sunderland - week 4 van staart gegaan.


After the weekend before our first fishing the crew always check the nets to repair any damage they can find. The crew all have a background in fishing and are a dab hand at net repairs.

Na het weekeind en voor het eerste station worden altijd de netten goed nagekeken door de bemanning en alvast reparaties gedaan waar nodig is. De bemanningsleden hebben allen een visserij achtergrond waardoor reperaties zeer snel uitgevoerd zijn. The crew checks the nets. Teun van Dam (fisherman observer) watches on.
 De bemanning kijkt even naar de netten. Teun van Dam (GO) kijkt toe.
 
 

No comments:

Post a Comment