Friday, 6 September 2013

New team and familiar catches / Nieuwe ploeg en bekende vangsten

With the weather still on our side, we are making good progess in week 3 of the BTS. We are now fishing around 57 deg N and to the west of 2 deg E. It is possible to follow our track via the website http://www.marinetraffic.com/ais/ (type in "Tridens" where it asks for "vessel" on the left hand side). In week 3 and 4 I was joined by a new team of researchers on board. In addition to the IMARES employees we also have a volunteer with us, Willem ter Brugge (former EU commission) and each week we have a new fisherman observer onboard. This week we are joined by Jaap Krijnen (Texel).

We zijn goed op weg in week 3 van de BTS. Het weer is nog steeds prachtig en hierdoor gaat het bevissen van de stations zeer voorspoedig. We zitten nu rond de 57 N en westelijk van 2 E. Geïnteresseerden kunnen ons ook volgen op http://www.marinetraffic.com/ais/ (links bij "vessel"- Tridens intoetsen). In week 3 en 4 is er nieuwe ploeg van onderzoekers aan boord gekomen. Naast de IMARES onderzoekers hebben we deze week ook mee vrijwilliger Willem ter Brugge (voormalig EU commissie) en uit de sector Jaap Krijnen (Texel).

Setting the nets just after another beautiful sunrise
Netten uitzetten na een mooie zonsopgang.
 
 
 More great weather for testing the boxcore.
Weer prachtig weer om met de boxcore te werken.


Willem helping the IMARES ladies team with the boxcore samples.
Willem helpt het dames team van  IMARES met het uitzoeken van de boxcore monster.
 
 
Jaap assisting with sorting and counting the benthos.
Jaap helpt mee met het uitzoeken en tellen van al de benthos,


September 5
 
Today we fished up a number of our "typical hauls". These are hauls which are dominated by a particular animal which we encounter in specific areas and have been given fond names by scientists and crew on board.
 
Vandaag hebben we een paar door ons bekende specifieke trekken. Dit zijn trekken welke gedomineerd worden door een specifieke soort die in dat gebied voorkomt en die door ons een bijnaam hebben gekregen. 
 
The first one we came across in norwegian waters is referred to as the "purple balls haul". "Purple balls" is a catchy name the crew have given to what is known as Spatangus purpureus in science language (or purple heart urchin in common english). The purple heart urchin is closely related to the heart urchin (Brissopsis lyrifera) and the sea potatoe (Echinocardium cordatum). They live completley buried in the sediment (down to 15cm) but are known to shuffle around at the sediment surface using their spines to move and feeding off the organic material that is stuck to the sediment.

De eerste die we tegenkwamen was in Noorse wateren. Deze staat bekend als de "paarse ballen trek". "Paarse ballen" is de bijnaam van de purperen zeeklit. De wetenschappelijke naam hiervan is Spantagus purpureus. De purperen zeeklit is verwant met de hartegel  (Brissopsis lyrifera) en de koetei (Echinocardium cordatum). Ze leven ingegraven in het sediment (tot 15cm diepte) maar ze bewegen zich ook in de bovenste laag van het sediment met hulp van hun stekels. Zij voeden zich met het organisch material dat in het sediment zit.

 
Hendrik and Betty sorting fish from the "purple balls" catch.
Hendrik en Betty sorteren de vis uit de 'paarse ballen trek'


 Three species of urchin from top to bottom:
Drie soorten egels von boven naar beneden:
Brissopsis lyrifera, Echinocardium flavescens, Echinocardium cordatum. 


Our second 'typical haul' was a haul of "Bolos". Bolos is our database short name for Bolocera tuediae, an anemone which makes the catch turn orange and dark red with its tentacles and also exceedingly slimy and mucky to sort through. Not a favourite haul type therefore, but Bolos are in fact very pretty underwater.

Onze tweede specifieke trek was de trek van de "Bolos". Bolos is de afkorting in onze database van Bolocera tuediae, een anemoon die de vangst oranje en donker rood kleurt met zijn tentakels. De vangst wordt daardoor erg slijmerig en lastig uit te zoeken. Daardoor geen favoriete trek, maar Bolos zijn onderwater schitterend.


The third 'typical haul" of the day was the "straw haul". The scientific name for "straws" is Hyalinoecia tubicola, which is a a worm that lives in a straw like 'house'. These occur in high numbers in patches and we certainly know when we have hit a patch.

De derde specifieke trek van de dag was de "rietjes trek". De wetenschappelijke naam van rietjes is Hyalinoecia tubicola. Dit is een worm die in de 'rietjes' woont. Deze komen voor in grote getalen op bepaalde plekken.
 

So if ever you hear one of use talking about "oh its a purple balls haul" or exclaiming "straws!" as the catch comes in, or fetching the hose to wash down the "Bolos catch"- these are what we are referring to. We now head a bit further west and start working our way south again, filling in our left over areas on the way.

Waneer je ons hoort praten over "oh! paarse ballen!" of een kreet geven "rietjes!" als de trek binnen komt, of alvast de slang pakken om de "Bolos" vangst schoon te spuiten - dan bedoelen wij dus één van deze trekken. We stomen nu iets westelijker en we werken zuidwaarts om onze over gebleven kwadranten te bemonsteren.


No comments:

Post a Comment