Monday, 9 September 2013

Plaice nr 1000 aged! / Schol nr 1000 gesneden!

September 9
 
Today was a special day! In our first haul of our final week we removed (or to be more specific... Betty did) the otoliths from the 1000th plaice!
 
Vandaag was een bijzondere dag! In onze eerste trek van onze laatste week hebben wij (of beter: onze snijder Betty) de 1000ste schol gesneden!
 
With plaice nr 1000:
Met schol nr 1000:
 
In total we have of course caught many more plaice which have all been measured, but not all plaice that we catch are also aged. We age fish by removing the otoliths (earbones) and counting the growth rings, just like on a tree. These fish are also sexed and  measured and weighed individually. Using these data the age-length relationship can be determined which is important to know for the population models. Because fish growth is influenced by water temperature, food availability and competition with other fish, the age-length relationships can differ between areas. We therefore try to remove otoliths from one fish per cm length class from every haul. This gives us an insight into the variation in age-length relationships between areas.

We hebben natuurlijk totaal nog veel meer schol gevangen en gemeten, maar niet alle schol die we vangen worden ook gesneden. Het snijwerk houdt in dat de vis gemeten en individueel gewogen wordt, het geslacht bepaald en dan de otolieten (gehoorstenen) eruit gehaald worden. Otolieten worden gebruikt om de leeftijd van de vis te bepalen door de groei ringen te tellen (net zoals bij een boom) en om daarmee uiteindelijk een relatie te berekenen tussen vis lengte en leeftijd. Die relaties worden gebruikt in de populatie modellen. Omdat de groei van de vis beïnvloed wordt door de water temperatuur, voedsel dichtheden en voedsel competitie met andere vissen, kunnen er tussen gebieden verschillen optreden in lengte-leeftijd relaties. Daarom proberen we van schol (en tong) van elke centimeter lengteklasse op elk station een vis te snijden. Zo krijgen we een beeld van hoe de relatie tussen lengte en leeftijd ligt tussen de verschillende gebieden. 
 

No comments:

Post a Comment