Tuesday, 4 August 2020

Als heremietkreeftjes je voor de gek proberen te houden/ When hermit crabs try to fool you

De tweede week van de BTS is gestart en de eerste paar trekken zijn gisteren voor de kust van Scheveningen bemonsterd. Vervolgens zijn wij een stuk naar het noorden gestoomd. Momenteel zien wij qua vis vooral tongschar, schar, schol, dwergtong, schurftvis en wat grauwe ponen. De overige soorten zijn voornamelijk kamsterren, fluwelen zeemuis, gewone zwemkrab en schelpensoorten als Noordkromp en gedoornde hartschelp.

The second week of the BTS has begun. Yesterday we sampled our first few hauls near the coast of Scheveningen. Meanwhile the Tridens sailed further North. At the moment the catch consists mainly out of lemon sole, dab, plaice, yellow sole, scaldfish and grey gurnard. The benthos samples are mainly dominated by sand sea stars, sea mouse, swimming crab, ocean quahog, common marine hermit crab and European prickly cockle.

Wat opviel tijdens de trekken voor Scheveningen, was de aanwezigheid van de kleine heremietkreeft (ook wel boxertje, Diogenes pugilator). Het is één van de soorten heremietkreeften in de Noordzee. Zowel de kleine heremietkreeft als de gewone heremietkreeft (Pagurus bernardus) zaten in de vangst. Maar hoe herken je het verschil in deze soorten als ze van dezelfde grootte zijn?  En wat als ze je ook nog proberen te foppen door een huisje van dezelfde schelpensoort te gebruiken?

During the hauls in front of Scheveningen we noticed the presence of the small hermit crab (Diogenes pugilator). One of the three species of hermit crab in the North sea (see the blog of last year for the third species of hermit crab). Both the small hermit as the common marine hermit crab were in these hauls. But how do you tell the difference between two species of hermit crab with the exact same size? And what if they try to fool you with the shell of another species (in this case the original inhabitant)?

v.l.n.r. gevlochten fuikhoren, gewone heremietkreeft en de kleine heremietkreeft.//From left to right netted dog whelk (Nassarius reticulatus), common marine hermit crab (Pagurus bernardus) and the small hermit crab (Diogenes pugilator)


Simpel! De onderscheidende kenmerken voor de kleine heremietkreeft zijn: grote schaarpoot links, grijs van kleur en totale lengte van het beest niet groter dan 2,5 cm. Voor de gewone heremietkreeft: grote schaarpoot rechts, oranje/bruin van kleur en totale lengte van het beest wel 10 cm groot.

Simple! The unique characteristics for the small hermit crab are: largest chela on the left, greyish of color and not more than 2.5 cm total length. For the common marine hermit crab: largest chela on the right, orange/brown of color and up to 10 cm total length.

Eén van de veel voorkomende vragen bij de heremietkreeften is: maken ze het huisje zelf? Dat doen ze niet, ze gaan op huizenjacht. Ze passen verschillende lege schelpjes en zodra ze er eentje vinden waar ze in passen, is er een match. Zodra ze dit huisje weer zijn ontgroeid, start de zoektocht weer opnieuw.

A frequently asked question on hermit crabs: do they build their own houses/shells? No, they don't, they go house hunting! They try several empty shells and when their body fits in one, there is a match. And when they outgrow there shell, they go house hunting again.       


No comments:

Post a Comment