Thursday, 13 August 2020

Oranje maakt het ons moeilijk//Orange gives us a hard time

Inmiddels is het de laatste dag van het eerste deel van de BTS. In de eerste week werden 20 trekken gedaan en daarop volgend werke een ploeg tien dagen onafgebroken. Hierin werden 54 vistrekken uitgevoerd in verschillende gebieden in de Noordzee. Gedurende de tien laatste dagen veranderde de vangst: meer soorten benthos en met name meer oranje gekleurde soorten. Zoals gewone heremietkreeft, gewone zeester, hoekige krab en Noorse kreeft. Dit maakt het sorteren ingewikkelder. We proberen namelijk alle soorten te sorteren, maar omdat de aantallen van een soort soms heel hoog zijn, kan dit een tijdrovende klus zijn. Daarom nemen we geregeld een deelmonster (sub; in de blog van 2018 uitleg over het nemen van een sub: https://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2018/08/een-beetje-veel-te-veel-vissen-om-te.html), wat veel tijd scheelt en toch betrouwbare informatie oplevert.

Today is our last day of the first part of the BTS. Twenty hauls were conducted in the first week and after that, ten days of continuous sampling followed. In those days, 54 fishing hauls were completed in different parts of the North Sea. Over the last days, more benthos species appeared in the catch, especially the orange colored species. Like common starfish, common marine hermit crab, angular crab and Norway lobster. This makes sorting a benthos sample more complex. We want to sort everything on species, however if numbers are high for a particular species, this can take a lot of time. Therefore we sometimes take subsamples (in the blog of 2018 we describe how that works https://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2018/08/een-beetje-veel-te-veel-vissen-om-te.html). 

Gesorteerde vangst, met uitzondering van de vis//Sorted catch, without the fish species

Dinsdag vingen we twee kortsnuit zeepaardjes (Hippocampus hippocampus). Een mannetje en een vrouwtje! Maar hoe zie je het verschil eigenlijk tussen een mannetje en een vrouwtje zeepaard? Eigenlijk wisten wij dit ook niet. Na wat onderzoek zijn wij er naar ons idee uit (mochten wij ernaast zitten, laat het ons dan vooral weten in de comments). Het mannetje heeft een broedbuidel (omdat hij de eieren van het vrouwtje uitbroedt) en daardoor bevindt de rugvin zich ter hoogte van het midden van zijn buik. Bij het vrouwtje bevindt de rugvin zich onder de buik. Leuk onze ook is naast elkaar te hebben liggen.

On Tuesday, we caught two short-snouted seahorses (Hippocampus hippocampus). A male and a female. But how to tell the difference between a male and a female seahorse? We didn’t know. After some research we found a description of the difference between the male and female (correct us if we are wrong in the comments). The male has a brood pouch in which he carries the eggs of the female. He also goes through pregnancy and labor. Therefore, the males dorsal fin is in the middle of his belly. A female has the dorsal fin under her belly. Very nice to have them side by side for a comparison.

Man en vrouw zeepaard//Male and female sea horse


No comments:

Post a Comment