Monday, 17 August 2020

Overzicht over BTS deel I//Achievements in BTS part I

De eerste drie weken van de boomkorsurvey zijn we goed doorgekomen. Alle geplande stations zijn bevist, het weer was mooi. Alhoewel we nog niets kunnen zeggen over hoe het staat met de vis ten opzichte van voorgaande jaren, bij deze wel een overzicht van de inspanningen die zijn verricht, gebaseerd op voorlopige (nog niet volledig gecontroleerd op de kwaliteit) informatie.

The first three weeks of the beam trawl survey have been successful. All planned stations have been fished, and the weather was good. Although we cannot tell the difference in the amount of fish in the North Sea based on only this part of the survey, we can provide an overview of the effort and achievements made, based on preliminary (not fully quality checked) data.

Ten eerste: waar hebben we gevist? De kaart toont de vislocaties van 2019 (groen) en 2020 (blauw). Alhoewel niet ieder haar op exact dezelfde locatie wordt gevist, gaan we er wel van uit dat we de ruimtelijke dekking wel constant houden over de jaren. Wanneer er meerdere vislocaties in één vierkant gepland staan, zorgen we dat die minimaal 10 mijl van elkaar liggen.

First of all: station coverage. The map shows the stations covered in 2019 (green) and 2020 (blue). Although we don't fish exactly on the same locations annually, we expect that the spatial coverage over the years is quite constant. When two or more trawls are planned in one rectangle, the should be at least 10 miles apart.

Ten tweede: wat hebben we gevangen? We concentreren ons op de vis. De tabel toont het aantal stations waarop een vissoort is aangetroffen. In 2019 zijn 73 trekken uitgevoerd, in 2020 74. Uit de tabel blijkt duidelijk dat er slechts kleine verschuivingen zijn in de keren dat we een vissoort hebben aangetroffen in de bemonstering, zeker waar het gaat om de soorten die van commercieel belang zijn. Alleen griet en tongschar hebben zijn in dit gebied echt met een andere frequentie waargenomen. Dat hoeft nog niets te zeggen over de uiteindelijke aantallen waarmee we aan het eind van de survey mee gaan rekenen. We voegen dan eerst de gegevens per kwadrant (vierkant op de kaart) samen, waardoor die verschillen ook weer minder groot worden. Bovendien kan het zijn dat in de aangrenzende gebieden die we de komende weken gaan bevissen, ook weer sprake is van een andere samenstelling.

Secondly: what have we caught? In this blog, we'll only zoom in on the fish only. The table shows the number of hauls in which a species occurred in 2019 and 2020. In 2019 73 hauls have been conducted, in 2020 74. The table shows that there are only minor differences in the number of stations where we encountered the more dominant species -and especially those of commercial interest. The only species for which real differences appear, are lemon sole (Microstomus kitt) and brill (Scophthalmus rhombus). This does not tell us anything about the final survey outcomes yet. First of all, we put together the catches on a rectangle basis, and secondly, we've still four more surveyweeks to come.

soort scientific_name 2019 2020
Schar Limanda limanda 72 74
Schol Pleuronectes platessa 72 74
Schurftvis Arnoglossus laterna 71 74
Dwergtong Buglossidium luteum 71 73
Pitvis Callionymus lyra 69 73
Tong Solea solea 65 71
Wijting Merlangius merlangus 61 63
Grauwe poon Eutrigla gurnardus 58 59
Harnasmannetje Agonus cataphractus 53 60
Tarbot Scophthalmus maximus 57 56
Rode poon Chelidonichthys lucerna 51 60
Tongschar Microstomus kitt 29 40
Griet Scophthalmus rhombus 34 19
Bot Platichthys flesus 27 25
Grondel Pomatoschistus sp. 25 27
Mul Mullus surmuletus 24 25
Kleine pieterman Echiichthys vipera 22 25
Vierdradige meun Enchelyopus cimbrius 17 18
Zeedonderpad Myoxocephalus scorpius 19 16
Kleine zeenaald Syngnathus rostellatus 18 10
Smelt Hyperoplus lanceolatus 8 15
Sprot Sprattus sprattus 14 9
Rasterpitvis Callionymus reticulatus 6 16
Schelvis Melanogrammus aeglefinus 8 12
Zandspieringen indet. Ammodytes sp. 11 9
Hondshaai Scyliorhinus canicula 7 11
Horsmakreel Trachurus trachurus 3 15
Kabeljauw Gadus morhua 4 14
Stekelrog Raja clavata 9 9
Steenbolk Trisopterus luscus 9 5
Grote pieterman Trachinus draco 4 7
Slakdolf Liparis liparis liparis 6 5
Haring Clupea harengus 1 9
Gevlekte rog Raja montagui 1 6
Lange schar Hippoglossoides platessoides 3 2
Gevlekte pitvis Callionymus maculatus 2 2
Grote zeenaald Syngnathus acus 3 1
Makreel Scomber scombrus 2 1
Adderzeenaald Entelurus aequoreus 1 1
Dwergbot Phrynorhombus norvegicus 2
Geep Belone belone 1 1
Sterrog Amblyraja radiata 1 1
Blauwkeeltje Helicolenus dactylopterus 1
Blonde rog Raja brachyura 1  
Botervis Pholis gunnellus 1
Dwergbolk Trisopterus minutus 1  
Franse tong Pegusa lascaris 1
Gladde haai Mustelus mustelus 1
Koekoeksrog Leucoraja naevus 1
Pitvissen indet. Callionymus sp. 1
Rivierprik Lampetra fluviatilis 1
Vijfdradige meun Ciliata mustela 1
Witje Glyptocephalus cynoglossus 1
Zeeduivel Lophius piscatorius 1
Zeenaalden indet. Syngnathus sp. 1  
Zonnevis Zeus faber 1  

No comments:

Post a Comment