Thursday, 20 August 2020

Ander onderzoek aan boord//Other research on board

Sinds 2015 voeren we naast de reguliere survey een klein extra programma uit: monitoring van stoffen in biota (levende wezens) buiten de 12-mijlszone van de Nederlandse Noordzeekust in het kader van 'Concentraties van vervuilende stoffen' van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Eén van de onderdelen van die monitoring is het jaarlijks vaststellen van de gehalten aan chemische contaminanten (vervuilende stoffen) in schol. Het onderzoek richt zich op drie referentielocaties: de Doggersbank, de Bruine Bank en ten Noordwesten van Terschelling. De monstername vindt jaarlijks plaats tijdens de BTS.

De vistrekken voor de contaminanten mogen maximaal een uur duren en daaruit moeten 103 vrouwtjes schollen verzameld worden tussen 15 en 30 cm. Het maakt niet uit -in tegenstelling tot de reguliere bemonstering- of de vis overdag of 's nachts gevangen wordt, dus vaak plannen we die trekken aan het eind van de dag. 

Since 2015 a small additional programme has been added to the survey: data collection for contaminant anlyses in biota, as part of the Marine Strategy Framework Directive. Plaice from three locations (Dogger bank, Brown bank, North-west of Terschelling) in the Dutch EEZ have to be collected.

Fish hauls for this programme can be done at day or nighttime. Maximum haul duration is 60 minutes, targeting 103 female plaice ranging from 15-30 cm. 


Individueel genummerde vis na wegen en meten//Individually numbered fish after weighing and measuring

De routine van de survey verandert dan, we transformeren van een geoliede machine waarin iedereen verschillende dingen doet (vis meten, benthos sorteren, tellen en wegen, biologische informatie van vis -o.a. otolieten- verzamelen) naar een soort fabriekssysteem om te zorgen dat de schollen zo snel mogelijk van de vangst in droogijs belanden. De snelheid is van belang omdat de processen in de vissen (bijv. vertering) doorgaan zo lang de vis niet diepgevroren is. Gisteravond hadden we (onderzoekers en bemanning) binnen pakweg 40 minuten na het storten van de vangst de benodigde schollen gesorteerd, gewogen, gemeten, voorzien van een nummer, verdoofd, per stuk ingepakt in folie, op droogijs gezet en de gegevens ingevoerd. Onze collega's op het chemisch laboratorium zullen de verdere analyses uitvoeren.

The survey routine changes for these hauls from a system where everyone deals with a different catch component to a factory system with one clear target: make sure the plaice ends up as soon as possible in the dry ice. Biological processes continue till the fish has been frozen. Yesterday, we (=research as well as ship's crew) managed to get all fish sorted, measured, weighed, wrapped in foil, stored in dry ice and the data entered withing 40 minutes after the catch came on board. Our institute's colleagues from the chemical lab will take care of the further sample processing.

Ingepakte schol//Plaice in foil


De pakketjes gaan in droogijs//The wrapped plaice is put in dry ice
No comments:

Post a Comment