Sunday, 23 August 2020

Vangst van de dag//Catch of the day

Ook vandaag begon de werkdag om 7.15 met een zogeheten CTD waarneming, waarmee we geleidbaarheid (conductivity), temperatuur op verschillende dieptes meten. Daarna gingen we vissen met de 8 meter boomkorren, op pakweg 5815NB 130 OL, ruim 80 meter diep. Aan elke kant van het schip wordt één boomkor voortgesleept. We zoeken de vangst van het stuurboordnet volledig uit, dus alle vis en ook een representatief deel van de andere soorten. Het weer was goed en we konden het begin van een regenboog zien. Bij de tweede trek van de dag zagen we een volledige regenboog achter het schip. De vraag was of we het goud zouden vangen. 

As the other days, today also started at 7.15 CET with a CTD measurement (condutivity and temperature at different depths). After that, we started fishing with the 8 meter beam trawls at approx. 5815N 130E, at more than 80 m depth.. There's one trawl on either side of the vessel, although we only fully sort the catch of one. When shooting the first haul, we saw the start of a rainbow. During the second haul, there was a full rainbow behind the vessel. We wondered if there was any gold to catch.

Regenboog achter het schip//Rainbow behind the vessel

Het 'goud' bestond in beide trekken uit een aantal mooi goudkleurige kabeljauwen en ruim 30 kilo schelvis, naast pakweg 10 kilo schol en een aantal andere vissoorten. Ook zaten in beide trekken veel verschillende soorten schelpen, heremietkreeften, zeesterren. Wanneer je dieper dan 70 meter vist, neemt het aantal soorten flink toe ten opzichte van de ondiepere gebieden. Eén of twee soorten heremietkreeften worden er drie of vier; twee of drie soorten zeesterren worden er vijf of zes; twee of drie soorten slakken worden er ook vijf of zes. Dat betekent dat we meer tijd kwijt zijn aan sorteren, tellen en wegen dan in de ondiepere gebieden. 

The 'gold' consisted in each haul of some cod, some 30 kilos of haddock, 10 kilos of large plaice and a number of other fish species. Next to that, both hauls contained quite a number of different species of gastropods, hermit crabs, starfish. When fishing deeper than 70 meters the number of species in the catch increases compared to the shallower areas. One or two hermit crab species become three or four species, two or three starfish species end up being five or six, and the same applies to large gastropods. As a result, processing the catch from deeper areas often takes more time than catches from the shallower areas.
Kabeljauw//Cod (Gadus morhua)

In de eerste trek van vandaag vingen we slijmprikken (Myxine glutinosa). Deze beesten kunnen veel slijm produceren. Verder zijn ze heel flexibel en dus verzamelen we ze in een emmer voordat we ze gaan meten, want anders kruipen ze overal over, tussendoor en onder. Op internet is veel informatie (tekst en flimpjes) te vinden over deze soort.

On today's first haul we also caught some hagfish (Myxine glutinosa), a strange creature that can produce a lot of slime. They are very flexible, so we collect them in a bucket to prevent them from creeping all over the place. There's a lot of information on hagfish available on the internet.

Slijmprikken in een emmer//Hagfish (Myxine glutinosa) in a bucket

De tweede trek van de dag bevatte een platvissoort die we niet vaak vangen: de gevlekte griet (Zeugopterus punctatus). De soort houdt van rotsige gronden en kan zich goed vastklemmen aan stenen met zijn vinnen.
In today's second haul we caught a common topknot (Zeugopterus punctatus). Its preferred habitat is rocky substrate where it can hold itself to the rocks by using its fins.

Gevlekte griet//Common topknot (Zeugopterus punctatus)
No comments:

Post a Comment