Saturday, 22 August 2020

Survey in een raar jaar//Surveying in an odd year

We hebben vanwege de pandemie een aantal maanden geen surveys kunnen uitvoeren (blauwe wijting, Down's recruitment (beide afgelast), Makreelei (uitgesteld naar 2021)) en zijn sinds mei weer met onderzoeksschepen naar zee. Eerst gingen de schelpdiersurveys van start, waarvan de resultaten worden gebruikt voor de advisering over openstelling schelpdiervisserij, en vervolgens de haring echosurvey (http://herringsurvey.blogspot.com/). We zijn blij dat we -met enige aanpassingen- de gegevens die we nodig hebben voor goed advies kunnen verzamelen. Voor de boomkorsurvey is een grote aanpassing dat er geen andere personen mee mogen dan degenen die van direct belang zijn voor het onderzoek. Dus geen vrijwilligers en ook geen waarnemers uit de visserijsector. Dat is jammer en we hopen dat het snel wel weer mogelijk is. Verder houden we geen break in een buitenlandse haven. 

The pandemic year also affects the surveys. After skipping some (blue whiting, Down's recruitment) and postponing one (North Sea Mackerel egg survey), we started in May with the shellfish surveys, followed by the herring acoustic survey (http://herringsurvey.blogspot.com/). We're happy to also carry out the beam trawl survey, with some modifications. Most apparent is that no other people than strictly needed for the survey are allowed on board. So: no volunteers and no observers from the finshing industry. That is a pity, and we hope we'll be able to invite them back on board soon. We don't have breaks in foreign ports.

Binnenkomst in Den Helder//Port of Den Helder

We hadden ook te maken met een indirect gevolg van de pandemie: vanwege familie-omstandigheden werd één van de bemanningsleden aan wal gebracht. We lagen op 5630 NB 530 OL en zouden richting de noorderlijker stations gaan. De logische keuze zou dus zijn om hem in Denemarken af te zetten, maar gezien alle maatregelen kozen we ervoor om de stations in een andere volgorde te bemonsteren en woensdagavond na de laatste trek richting Den Helder te gaan. Daar hadden we om 7.15 's morgens een snelle bemanningswissel en vertrokken weer naar zee. Om half 2 's middags ging het BTS onderzoek weer verder, op een locatie 70 zeemijl van Den Helder. 

We also encountered an indirect effect of the pandemic and its measures. One of the crew had to go home due to personal circumstances. As we were at 5630 N 530 E, the most obvious option would have been sailing to Denmark. We did not take the risk of ending up in a foreign port, so we decided to change plans and sample the stations more to the south, so we could sail to Den Helder after the last haul on Wednesday. We had a quick crew change at 7.15, went back to sea and did our first haul of the day after lunch, 70 miles off Den Helder.


De Zeevaartschool, WMR locatie Den Helder//WMR office Den Helder

Terug naar zee//Back to sea

Daarnaast is er een hele set aan beschermingsmiddelen mee: mondmaskers, spatschermen, desinfectiegel, zeep, etc. Gelukkig zijn we niet meer verplicht de hutten te desinfecteren met formaline, want dat is echt heel giftig. In vroeger tijden (1950!) gebeurde dat echter wel (kennis opgedaan dankzij en foto genomen op de tentoonstelling 'Besmet!' in Rijksmuseum Boerhaave).

Next to these changes, we've got a suite of protective equipment on board: mouth masks, soap, disinfection fluid, etc. Luckily we didn't have to disinfect our cabins with formaldehyde, as happened in 1950 (picture taken in temporary exposition 'Contagious!' in National museum Boerhaave)

Bescherming anno 2020//Protective equipment anno 2020

Bescherming anno 1950//Protective measures anno 1950 (Rijksmuseum Boerhaave)


No comments:

Post a Comment